Visionsbeskrivelse for udbygning af Hald Ege Idrætscenter

Indledning

Hald Ege Hallen danner rammerne for aktiviteter og idræt i ét af Danmarks, geografisk set, største skoledistrikter. Sammen med Hald Ege Skole samler hallen i praksis folk fra land og by, og er det naturlige samlingspunkt for hele oplandet.

Skolen og hallen er smukt beliggende i grønne omgivelser og omkranses af Hald Egeskoven, som er en del af det fredede Hald Sø Område. Derfor er naturen, ligesom skolen og idrætten, et samlingspunkt for MANGE mennesker; unge som gamle – og det hele udspringer og samles naturligt omkring Hald Ege Skole og Hald Ege Hallen.

Den øgede befolkningstilvækst i området og stor medlemstilgang i foreningerne har bevirket, at Hald Ege Hallens kapacitet ikke dækker behovet for foreninger eller andre brugere.

Visionen

Visionen for udvidelsen af Hald Ege Hallen er at skabe rammerne for fremtidens idræts-, kultur- og aktivitetsliv. Det gælder de organiserede former, som vi kender i dag, men også nye former, som er mere løst tilknyttet. Det er gældende for såvel, institutioner, foreninger, ældre- og handicapidræt samt øvrige borgere i hele området.

Udgangspunktet er en udvidelse af de eksisterende faciliteter med en Multifleksibel- idrætshal med tilskuerfaciliteter, samlingslokaler, motionsrum m.v. i en form hvor også ”naturen inviteres indenfor”.

Samtidig skal udvidelsen ”bygge bro” mellem indendørs faciliteter og udvendige boldbaner, løbere, mountailbikere, samt andre brugere af guds grønne natur.

Alt sammen et naturligt samlingspunkt midt i skoven – med respekt for mennesker og natur.

Hald Ege Hallen og institutioner

Vi ønsker at tilbyde vores børn en sund og aktiv hverdag

Optimeringen af de eksisterende rammer har dog betydet, at samlingslokaler til større forsamlinger ikke eksisterer. Således er der hårdt brug for et fleksibelt lokale, som gør det muligt at samle børn og forældre i flok til foredrag, stormøder, forestillinger osv. til minimum 150 personer.

De klassiske idrætsformer

Bag ”Den Selvejende Institution Hald Ege Hallen” står repræsentantskabet, som består af en lang række foreninger og interessenter. I dagligdagen er det primært idrætsforeningerne, som lægger beslag på hallen. P.t. udøves flg. idrætsgrene:

 • Håndbold
 • Fodbold
 • Idræt På Tværs (gymnastik og leg for de 2-7 årige)
 • Zumba
 • Mountainbike
 • Bordtennis
 • Badminton
 • Kørestolsrugby (full pull)
 • Dans
 • Skole idræt og gymnastik
 • Karate

 

Ovenstående idrætsgrene er vidt forskellige og kræver forskellige forhold mht. plads og funktion.

Helt generelt efterspørges der hal-tid, hvilket ønsket om en ny Multifunktionshal skal afhjælpe. Denne skal indrettes på en sådan måde, at opdeling muliggøres og dermed giver rum og plads til brede bruger-grupper. Herudover tilskuerfaciliteter, så større forsamlinger kan huses – til gymnastikopvisninger og andre sportskampe, til koncerter, forestillinger osv.

Hald Ege Hallen skaber plads og rum til alle, og vi ønsker også skabe de bedst mulige rammer for handicap-idrætten. Dette gælder praktiske forhold som adgangsveje og omklædningsfaciliteter, plads til det sociale liv omkring før og efter træning. Endvidere skal der være plads til opbevaring af div. remedier.

Landdistrikterne

Projektet har et klart mål om at fastholde og samle mennesker fra landdistrikterne og således være modpol til den stigende urbanisering og fraflytning fra landdistrikterne.

Det sociale og kulturelle engagement i og omkring (lands-)byerne Finderup, Ravnstrup, Dollerup, Bækkelund, Birgittelyst, Lysgård, Almind og Hald Ege trives i bedste velgående, men der er behov for faciliteter og fysiske rammer, som samler mennesker fra land og by.

Et aktivt samlingspunkt, der med en bred vifte af aktiviteter og tilbud udvikler sammenholdet for hele oplandet syd-vest for Viborg.

Naturen og landskabet

Den fredede Hald Egeskov omkranser Hald Ege Hallen på smukkeste vis. Stier og veje fører videre til Hald Sø, Hald- Hovedgård og Ruin, Dollerup Bakker osv.

I skoven kan man færdes på afmærkede naturstier eller på egen hånd. Derudover er der mange ruter til såvel løbere, Mountainbikekørere, orienteringsløbere, hest og rytter osv.  

Derfor handler det ikke blot om at øge kapaciteten i hallen, men i høj grad om at skabe et sammenhængende miljø med naturen - hvor oplevelser, leg, læring og bevægelse kan ske både inde og ude!

Idrætten, aktivitet og bevægelse i fremtiden

Hvordan udvikler idrætten sig og hvad skal en moderne idrætsinstitution tilbyde i fremtiden?

Det kan være svært at forudsige, men udover de organiserede former, som vi allerede kender, opstår der nye former, der passer bedre for den enkelte og for familien. Der skal i højere grad være plads til fleksibilitet og frihed, hvorfor det stiller nye krav til foreningerne og idrætslivet.

Samtidig bliver der flere og flere ældre, og der er tale om en ny generation, som er opvokset med motionscentre, fitness og andre former end tidligere generationer.

Vi ønsker derfor at skabe et motionscenter for unge og gamle – hvor der tænkes utraditionelt og giver mulighed for udvikling i takt med tiden. Ikke med afsæt i kommercielle tanker, men med fokus på bevægelse og frihed.

Endvidere efterlader naturen udenfor muligheder for at udøve aktiviteter i lignende form,– til glæde for alle mennesker - under åben himmel.

Fællesnævneren for bevægelse og idræt er ofte det sociale liv, som opstår når mennesker mødes. Vi ønsker at der skal være rum og plads til at samles og dyrke det sociale fællesskab! I praksis vil vi skabe et cafe-område – åbent, lyst og indbydende for alle som samles om aktiviteterne i og omkring Hald Ege Hallen.