Husstandsomdeling - LINK

Flyer - LINK

Tilsagnserklæring - LINK (ny version)

 *OBS - Der var fejl i den husstandsomdelte version af tilsagnserklæringen. Der er fuld fradrag for hele bidraget. Det oplyste bundfradrag på 500 kr. er faldet væk ved lovændring i 2011. DGI sørger for korrekt indberetning til SKAT, så alle får det fradrag, de er berretiget til.

Kontantkvittering - LINK

Vi gik desværre forgæves - LINK

Indsamlermappe - LINK